SESLENDİRME VE ANONS

seslendirmeveanonssistemleri343
Seslendirme ve acil anons sistemleri, binalarda müzik yayını ve acil durumlarda insanların tahliyesi için kullanılırlar.

Müzik yayınında amaç insanların bulunduğu hacimlerde hoş bir ambians sağlamak iken, acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır.

Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, zon sayısı, hacimlerin akustik yapısı ve istekler sistemin yapısını belirlemektedir. Tek zondan, yüzlerce zona, tek anons noktasından yüzlerce anons noktasına kadar farklı büyüklükte sistemlerin tesis edilmesi mümkündür.

Acil anons sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir.

Kurulan sistemler, yangın algılama ve alarm, havaalanlarında kullanılan uçuş bilgi sistemleri gibi sistemlerle entegre olarak çalışabilmekte, otomatik anonslar ve bilgilendirme mesajları önceden programlanarak sisteme verilebilmektedir.

Seslendirme sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını da sağlamaktır.

Tesis ettiğimiz sistemlerde, tüm uluslararası güvenlik standartlarını sağlamanın yanı sıra, basit bir analog sistemden çok fonksiyonel dijital sistemlere kadar geniş bir ürün portföyüne sahip olmanın avantajlarını da müşterilerimize sunmaktayız.

seslendirmeveanonssistemleri

Seslendirme ve Acil Anons Sistemi İhtiyacınıza Göre

Seslendirme ve Acil Anons Sistemi ihtiyacınıza göre sizin için en uygun sistemi tasarlayıp kuruyoruz.


  1. Proje bazlı sistem tasarımınızı hazırlarız,

  2. Çeşitli hoparlör seçeneğinden ihtiyacınıza en uygun olanlarını ve miktarını tespit ederiz.

  3. Sisteminizin diğer sistemlerle olan ilişkisine göre, gerekirse entegre bir sistem olması için gerekli arayüzleri kullanırız.

  4. Analog veya dijital seslendirme sistemleri içinden en uygun olanına göre optimum çözümler oluşturur, güç ihtiyacına göre sistemi konfigüre ederiz.

  5. Birden fazla lokasyondan oluşan büyük projelerde, kendi içinde network edilebilen veya LAN üzerinden kontrol edilebilen entegre sistemler kurarız.

  6. Kendini sürekli olarak süpervize eden, yedekleme elemanlarına otomatik olarak geçen sistemler sunabiliriz.

  7. Tüm seslendirme ve acil anons ihtiyaçlarınızı tek bir marka ile karşılayabiliriz.

Seslendirme Sistemleri Nerelerde Kullanılır ?

Belediyeler, Okullar, Askeri Alanlar, Fabrikalar, Tatil Köyleri, Sanayi Siteleri vb. alanların, ses, müzik ve Siren yayını yapmak amacıyla  seslendirme ürünleri kurularak seslendirilmesidir.

Genel Alanlarda, ses ve müzik yayını yapılabilmesi için öncelikle yayının yapılacağı yerin/yerlerin özelliği ve büyüklüğü tespit edilir. Bu tespitten sonra ihtiyaca en uygun Ses Sistemleri belirlenir ve montajı yapılır. Ses ve müzik yayınının lokal alanlarda duyulmasını sağlayan Hoparlörler, elektrik direklerine veya bina dış cephelerine monte edilir. Ses ve müzik yayınını çevreye iletmek üzere merkez binaya da uygun Ses Amplifikatörleri kurulur. Hoparlörler ile Amplifikatörlerin birbirleri ile bağlantısı kablolu veya Kablosuz olabilir.

BELEDİYELER
MÜFTÜLÜKLER / CAMİLER
ASKERİ BİRLİKLER
FABRİKALAR
TATİL KÖYLERİ VE OTELLER
KÜÇÜK KASABALAR VE KÖYLER
ÜNİVERSİTELER
OTOGARLAR VE TREN GARLARI
TOPLANTI SALONLARI
HASTANELER
PARK VE YÜRÜYÜŞ ALANLARI
SANAYİ SİTELERİ